Werken met stem in therapie en coaching

Workshop stembevrijding: van zucht naar zin(g)

Werken met klank en stem is een krachtig middel binnen therapie en coaching en vormt een ingang tot verwerking en bewustwording.
Zingen is zowel de metafoor voor jouw vrije stem als ook een daadwerkelijke uiting daarvan.

Werken met stem richt de focus op het hier en nu, is een vorm van mindfulness en versterkt moed.
Hierdoor kunnen kracht en kwaliteiten zich tonen.

Zeker als je werkt met mensen die een verlangen hebben naar meer vrijheid, meer ruimte in willen nemen en hun eigen geluid in de wereld willen zetten.

In deze bijscholing kun je op een uitdagende en intensieve manier meer mogelijkheden tot expressie en creativiteit ontdekken.

Naast dat jezelf met de gereedschappen van stembevrijding aan de gang gaat, luisteren we naar elkaar.
De rol van getuigentoehoorder levert een wezenlijke bijdrage aan het hele proces.

Een dag voor jou om je te laten voeden en te inspireren om met extra gereedschap naar huis te gaan.
Tijdens deze dag:

  1. Heb je inzicht in wat jouw zingen/klank maken in jezelf teweeg brengt.
  2. Herken je in welke mate je (on-)vrijheid ervaart bij het horen van de klank/het zingen van een ander.
  3. Kun je reflecteren over wat het zingen van anderen bij jou teweeg brengt.
  4. Heb je inzicht in dat het vrij maken van je stem een opening biedt naar het meer ervaren van vrijheid.
  5. Kun je eenvoudige en speelse oefeningen toepassen in je eigen praktijk.

Zangervaring is niet nodig.

De training wordt gegeven via het Bijscholing Instituut Voor Therapeuten (BIVT) waardoor deze geaccrediteerd is voor diverse beroepsverenigingen.

“Coach je Stem heeft mij geholpen een drempel over te gaan.”